UNESCO

“De Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties met als missie het bijdragen aan de vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog door onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie.

De UNESCO is opgericht op 16 november 1945 en haar hoofdkantoor staat in Parijs.”

Wikipedia
https://www.unesco.org/en

UNESCO Antillen

Sinds 10/10/2010 hield de Unesco Antillen te bestaan na een 27 jarige bestaan binnen het Koninkrijk der Nederland en onder de Staat Nederland. Na 1986 kon Aruba met haar aparte status een geassocieerd lid van Unesco worden (20 oktober 1987) en na 2010 verzochten en kregen Curaçao en St. Maarten (beiden 25 oktober 2011) ook een geassocieerd lidmaatschap.

De 5 eilandgebieden vormden eerst samen de Nationale Commissie van de Nederlandse Antillen (NUC Antillen) en vierden in 2008 hun 25 jaar bestaan. Elk eilandgebied had een vertegenwoordiger in de NUC Antillen. Gedurende meer dan 25 jaar hadden ze samenwerking op het gebied van onderwijs, cultuur, wetenschappen, informatie en communicatie. Ze deelden onderling informatie met elkaar en binnen de regionale context. De eilandgebieden vielen samen onder de UNESCO electoraal gebied III, Latijns Amerikaans en Caribische Staten. Er was een cultuur gekweekt tussen de eilanden van samenhorigheid.

UNESCO Nederland - Bonaire, Sana en ST. Eustatius

De consequentie voor Bonaire, Saba en St. Eustatius na 10/10/2010 was dat deze drie openbare lichamen in Nederland werden opgenomen, en vielen toen ineens in het UNESCO electoraal gebied I van West Europa en Noord Amerikaanse Staten. Per Staatsblad 2014 #180 pas besloot toen Prins Willem Alexander tot de wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen uitvoeringspraktijk en enkele aanpassingen een lid toe te voegen. Dit werd: ‘”De Commissie onderhoudt contact met de openbare lichamen Bonaire, Saba en St. Eustatius. Bij vergaderingen en overige activiteiten die voor de openbare lichamen van bijzonder belang zijn, dit ter beoordeling van de Commissie, stelt de Commissie de openbare lichamen in de gelegenheid om een vertegenwoordiger deel ta laten nemen aan de desbetreffende vergadering of activiteit.”

http://www.unesco.nl
https://www.unesco.nl/nl/dossier/unesco-in-de-caribische-delen-van-het-koninkrijk

Nederland werd lid van UNESCO op1 Januari 1947 en heeft gedurende de jaren verschillende conventies van Unesco geratificeerd. De conventie voor de bescherming van het immaterieel erfgoed van 2003 werd in 2012 geratificeerd en telde meteen ook voor Bonaire, Saba en St. Eustatius. In 2013 werd de eerste conferentie over dit conventie en haar betekenis voor de eilanden georganiseerd op Aruba. Vanuit deze bijeenkomst rolde een capaciteitsopbouw project voor alle zes eilanden plus Suriname. Dit project duurde 4jaar, van 2014-2018. Voor Bonaire werd de 5 vaste deelnemers aan deze capaciteitsopbouw project op 3 maart 2015 officieel benoemd als Unesco Werkgroep Bonaire.

http://www.unesco.nl/event/hoe-versterken-we-immaterieel-erfgoed-caribisch-nederland