Rincon

Het oudste dorp van Bonaire is Rincon, een dorp gesticht door de Spanjaarden in 1527 toen ze de Indiaanse bewoners weer terug brachten naar Bonaire om er te wonen. Ze brachten ook vee om op Bonaire te houden, en richtten Rincon op waar de toezichthouder zich vestigde beschermd door heuvels en de woeste kust tegen aanvallen van vijanden vanaf de zee. De Indianen werkten als veehouders voor ze. Toen er Afrikaanse slaven naar Bonaire werden gebracht werden deze ook in Rincon gehuisvest. Naast het leven van de kunuku was het leven als visser en zeeman ook van belang voor de bewoners van Rincon. In de gemeenschap van Rincon zijn de gewoontes die verband houden met het leven van de kunuku, van de zee en geleid door spiritualiteit het best bewaard tot de dag van vandaag. Voor velen geldt Rincon nog steeds als de bakermat van de cultuur van Bonaire met volksfeesten als simadan, San Juan, San Pedro en BarĂ­.