Nikiboko

Nikiboko was voor het eerst te zien op een kaart van 1825 als Nokoboki gespeld. Nikiboko was nog een dorp waar de bewoners hun brood verdienden op zee als zeeman en visser maar ook als boer. Lac en Sorobon waren de plekken waar de vissers gingen vissen in de baai of op open zee. Het was een dorp dat deed aan de viering van Simadan, Barí, San Juan en San Pedro maar ook aan maskarada. Van deze vieringen komen San Juan en San Pedro nog geregeld voor.