Himno

I
Tera di Solo i suave bientu
Patria orguyoso sali fo'i laman
Pueblo humilde i semper kontentu
Di un kondukta tur parti gabá

Pues laga nos trata tur dia
Pa semper nos Boneiru ta mentá
Pa nos kanta den bon armonia
Dushi Boneiru nos tera stima

II
Laga nos tur komo Boneiriano
Uni nos kanto; alsa nos bos
Nos ku ta yu di un pueblo sano
Semper kontentu sperando den Dios

Ningun poder no por kita e afekto
Ku nos ta sinti pa e isla di nos
Maske chikitu ku su defekto
Nos ta stimele ariba tur kos